Priser

Priser           Gäller från 1 december 2022

Allmäna villkor

Du betalar med faktura till plusgironr 797109-6 eller Swish nr 123 640 5195


Alla simkort och gymkort är personliga och får inte överlåtas.


Simkort och gymkort är giltiga 12 månader. Outnyttjade tillfällen ersätts inte.


Om du inte avbokat i tid så debiteras du för det tillfället. Om du inte kommit inom 15 minuter efter starttid anses tiden förbrukad.

Simma / Gymma med instruktör

1 gång

495 kr


5 ggr

2 100 kr

(420 kr / gång)

10 ggr

4 050 kr

(405 kr / gång)
Simkörkort - 3 ggr  *)

1 215 kr

(405 kr / gång)

*) Endast en gång per hund

Simkort vid självsim

För dig som fått introduktion av instruktör

1 gång

295 kr


5 ggr *)

 1 225 kr

(245 kr / gång)

10 ggr *)

2 300 kr

(230 kr / gång)

20 ggr *)

4 200 kr

(210 kr / gång)

*) Happy Hour! Om du bokar alla dina tider vardagar före 16:00 får du 15 % rabatt på ditt simkort!


Månadskort

1 g /vecka

810 kr

(203 kr / gång)

Månadskort

2 ggr /vecka

1 550 kr

(194 kr / gång)

Dessa kort har ett fast pris varje månad även om du hoppar över ett simtillfälle.

Du behöver inte beställa nytt månadskort varje månad, vi sänder dig automatiskt månadens faktura till du avbeställer tjänsten.

Kombikort 

Du som köper ett simkort kan få tillgång till gymmet inkl. vibbplattan för ett mindre tillägg, endast 35,00 kr per gång.


Tillägget följer ditt simkort, dvs om du köper ett simkort för 10 gånger så blir tillägget 350,00 kr.

För månadskort 1 gång/vecka är tillägget 140,00 kr.

Gymkort

För dig som fått introduktion av instruktör

1 gång

110 kr


5 ggr

470 kr

(95 kr / gång)

10 ggr

850 kr

(85 kr / gång)

© Copyright. All Rights Reserved.